Sichuan Univ. Club

Sichuan Univ. Club

No 24 South Section 1 Yihuan Rd
Sichuan Chengdu
China
610065
Phone:

The chapter was established on 2 November 2007.

2022 Chapter Benefits

Activity GrantAvailable

2022 Chapter Officers

Advisor: Qican Zhang
President: Xia Hu
Vice President: Han Zhong
Secretary: Yansong Jiang
Treasurer: Zelin Yang

Member Roster

Total Student Members: 60    [Hide Roster]

Name Expires
Haihua An 8 June 2022
Chuanlan Ao 8 June 2022
Chenshu Bian 8 July 2022
Zihao Cai 8 June 2022
Xiangliu Chen 11 June 2022
Chengwen Chen 8 July 2022
Qili Chen 11 June 2022
Yifan Feng 16 May 2022
Renhao Ge 8 July 2022
Qiongqiong Gu 7 July 2022
Wenbo Guo 7 July 2022
Mengqi Han 23 May 2022
Yuni He 11 June 2022
Tianyue He 11 June 2022
Yanli Hou 23 May 2022
Xia Hu 8 June 2022
Zeyu Huang 8 June 2022
Baolong Huang 11 June 2022
Yansong Jiang 11 June 2022
Tingdong Kou 11 June 2022
Chong Lei 8 July 2022
Qian Li 8 July 2022
Yueyang Li 16 May 2022
Fuqian Li 8 July 2022
Shijie Li 8 June 2022
Hewei Liu 8 July 2022
Shubin Liu 8 July 2022
Ting Liu 8 July 2022
Wuling Liu 11 June 2022
Lilian Lu 8 July 2022
Zixiao Miao 8 July 2022
Ruijun Niu 11 June 2022
Hui Ren 8 July 2022
Li Shen 8 July 2022
Singwang Sun 11 June 2022
Boyu Tian 7 July 2022
Jianqin Tian 11 June 2022
Ye Wang 8 July 2022
YuQin Wang 8 July 2022
Hang Wang 8 June 2022
Junlin Wang 11 June 2022
Yujie Wang 8 June 2022
Haitao Wu 8 July 2022
Yang Wu 8 July 2022
Shijiang Wu 11 June 2022
Zhuolong Xiang 8 July 2022
Yao Xiao 8 July 2022
Hao Xiong 16 May 2022
Cuini Yang 8 June 2022
Na Yang 8 July 2022
Zelin Yang 8 June 2022
Xin Yu 16 May 2022
Zhan Yu 8 June 2022
Xinwei Zhang 23 May 2022
Chongyang Zhang 8 July 2022
Mengke Zheng 8 July 2022
Han Zhong 11 June 2022
Ping Zhou 8 July 2022
Mingwei Zhou 11 June 2022
Sijie Zhu 8 June 2022

Return to the Student Chapters page

Back to Top
PREMIUM CONTENT
Sign in to read the full article
Create a free SPIE account to get access to
premium articles and original research
Forgot your username?
close_icon_gray