Share Email Print
cover

PROCEEDINGS VOLUME 3558

Automated Optical Inspection for Industry: Theory, Technology, and Applications II
Editor(s): Shenghua Ye

*This item is only available on the SPIE Digital Library. external link icon


Volume Details

Volume Number: 3558
Date Published: 10 August 1998

Table of Contents
show all abstracts | hide all abstracts
All links to SPIE Proceedings will open in the SPIE Digital Library. external link icon
New 3D profilometry based on modulation measurement
Author(s): Xianyu Su; Likun Su; Wansong Li; Liqun Xiang
Show Abstract
Experimental study of determining the optical properties of glass online
Author(s): Yufeng Liu; Weihong Bi
Show Abstract
Design of image scanning and sampling system for 3D laser radar
Author(s): Zhi Hong; Wei Wang; Zhinhua Gao; Peiyong Li; Zukang Lu
Show Abstract
Automonitoring the status of a mobile microsphere
Author(s): Hao Yin; Baixuan Shi; Caifeng Li; Xiao Huang; JinSong Wang
Show Abstract
Technology of online spectral response measurement
Author(s): Zhiyuan Zong; Benkang Chang
Show Abstract
Online turbidity measurement using light surface scattering
Author(s): Zhi Hong; Chengfang Bao; Wenfa Qiu; Zukang Lu
Show Abstract
Visible automeasurement of positional accuracy to complex objects
Author(s): Bangxin Shen; Changhui Tian; Min Tang; Yincai Yang; Jiabo Cheng; Lu Shen
Show Abstract
Topography measurement by changing distance
Author(s): Yingjie Yu; Pengsheng Li; Xifu Qiang
Show Abstract
Photoelectric detection of the position of electric transmission contact net in electrification railway
Author(s): Guohua Cao; Lizhong Zhang; Tao Jiang; Xueping Song
Show Abstract
Scannerless laser three-dimensional imaging method
Author(s): Huimin Yan; Zukang Lu
Show Abstract
Measuring rotation angles in high speed with laser interference
Author(s): Zhigang Fan; Shiwen Xu; Funian Long; Ling Fu; Chunxia Li
Show Abstract
Precision navigation sensor using position-sensitive detector for automatic navigation vehicle
Author(s): Wenwei Zhang; Shengjiang Chang; Jinyuan Shen; YanXin Zhang
Show Abstract
Method of dynamic geometric parameter measurement by laser tracking system
Author(s): Yongdong Liu; Jia Wang; Jinwen Liang
Show Abstract
Computer-vision-based auto-alignment drilling machine for PCB
Author(s): Yuekang Shan; Chang Xu; Qing Jiang
Show Abstract
Automated optical inspection for high-speed electron in synchrotron accelerator
Author(s): Congliang Guo; Tonghui Liu; Rongsheng Wang
Show Abstract
Automation of temperature measurement by laser
Author(s): Yue Fei; Yangang Xi; Yuanjie Chen; Xiufang Ma; Yuanhua Shen
Show Abstract
Application of TDICCD on real-time Earth reconnaissance satellite
Author(s): Qiaolin Huang; Xiangmin Li
Show Abstract
Method of one-dimensional optoelectronic high-speed detection on two-dimensional temperature field
Author(s): Qi L. Wang; Jianxin Chang; Jianliang Jiang; Xiaohua Liu
Show Abstract
Visual measurement on BGA chip leaders
Author(s): Shenghua Ye; Yu Qiu; Changku Sun
Show Abstract
New method for real-time monitoring of laser power and mode online
Author(s): You-qing Wang; Chengwu An; Shuzhong Gao; Dongsheng Lu
Show Abstract
Experimental study of vibration measurement based on laser frequency splitting principle
Author(s): Yi Zhang; Zhibeng Deng; Yanmei Han; Yan Li; Shulian Zhang
Show Abstract
Online inspection system for steel-plate thickness
Author(s): Guoyu Zhang; Jiawu Song; Zhiyong An; Chengzhi Li; Yujin Gao; Rowei Chen
Show Abstract
Measurement technology of ultrafast optoelectronics
Author(s): Jilong Wang; Yuncai Wang; Shijie Chen
Show Abstract
New inline field tester on visual distance of night vision instrument with faint light
Author(s): Zhibin Chen; Yong Zhang
Show Abstract
New scheme of high-precision visual collimator
Author(s): Zhaoxiang Ge; Han Ying; Lei Chen
Show Abstract
Television automatic video-line tester
Author(s): Zhaoxiang Ge; Dongsheng Tang; Binghua Feng
Show Abstract
Active trigonometry and its application to thickness measurement on reflective surface
Author(s): Hong Miao; Xiaoping Wu
Show Abstract
Interference measurements for roughness of silicon mirror with Twyman interferometer
Author(s): Yaoning Zhang; Xiaoli Zhang; ZuHai Cheng
Show Abstract
Displacement quantity test and measurement system with the laser light triangle method
Author(s): Guiying Li; Dianren Chen; Zhenlin Du; Zhengxun Song
Show Abstract
Probe imaging vision coordinate measuring system using single camera
Author(s): Zhi-jiang Zhang; Qingcheng Huang; Weiguo Lin; Rensheng Che
Show Abstract
CCD-based microscopic measurement system for precision part geometry error
Author(s): GuangLin Wang; Dawei Chen; Chongde Tao; Weiping Wang; Jianfeng Jiang
Show Abstract
Development of an optoelectronic instrument for detecting roundness of internal surface of artillery barrel
Author(s): Ying Che; Yuzhi Shen; Jiong Liu
Show Abstract
Parallel confocal detection method for three-dimensional surface topography with a micro-optic component
Author(s): Weijian Tian; Zhengkang Bao; Zhihua Ding; Chenghua Sui; Zhijun Xu
Show Abstract
High-accuracy optical prismatic scanner and its application to the measurement of large-axle angularity
Author(s): Xianhe Zhang; Youbin Fang; Jiaxiong Ye
Show Abstract
Laser diffraction measurement
Author(s): Duogang Ran
Show Abstract
Optical method of measuring the thickness of optical films in devices
Author(s): Yunsheng Qian; Rongguo Fu; Denggao Xu; Benkang Chang
Show Abstract
Large-scale form and position error measurement
Author(s): Qun Hao; Dacheng Li
Show Abstract
Detection system of the dynamic starting characteristic of an electric motor
Author(s): Lu Song; Fucang Yen; Xiaoman Wang; Bo Xu; Zhengxun Song
Show Abstract
Research for the cylinder edge-checkout models
Author(s): Haibao Lu; Tingzheng Shen; Weihong Zhou; Wusheng Luo; Huayong Yang
Show Abstract
Modeling and simulation of optimization design for structure parameters of CCD intersection measurement system
Author(s): Haibao Lu; Huayong Yang; Wusheng Luo; Shuhua Yan; Qinqun Feng
Show Abstract
Computer-aided internal thread parameters testing
Author(s): Dawei Tu; Jing Tao; Shan Qi
Show Abstract
Optoelectronic noncontact inspection method of taper
Author(s): Guoyu Zhang; Zhiyong An; Huilin Jiang; Chengzhi Li; Yujin Gao; Rowei Chen
Show Abstract
System of photoelectric automeasurement of internal diameter
Author(s): Tong Song; Xinyang Lin
Show Abstract
Stereo-vision system for measurement of 3D object
Author(s): Wenyi Deng; Naiguang Lu; Jingcheng Zhuang; Shuyi Guo; Xuguang Qu
Show Abstract
Application of Twyman-CCD computer system in automeasurement displacement
Author(s): Wensheng Wang; Yang Xiang; Haicheng Zhang
Show Abstract
Three-dimensional profile measurement by using an artificial neural network
Author(s): Naiguang Lu; Wenyi Deng; Shaofeng Sun; Jiping Yang
Show Abstract
Nonlinearity of optical triangulation
Author(s): Xinming Zhang; Yongxin Sui; Jiandong Yang; Yuxiang Shi
Show Abstract
Photoelectric automeasurement system for shape and position
Author(s): Weina Liu; Jinsong Xie; Jiandong Yang; Tiejun Zhao
Show Abstract
Realization of spherical absolute testing
Author(s): Qingyun Wang; Rihong Zhu; Jinbang Chen; Lei Chen
Show Abstract
Submicron position and measurement system for optical edges
Author(s): JiaHu Yuan
Show Abstract
Computer-aided testing for contact-type interferometer
Author(s): Qingyun Wang; Lei Chen; Yu Zhu; Jinbang Chen; Rihong Zhu
Show Abstract
Noncontact optical sensor for inside-diameter measurements
Author(s): Xiangjun Wang; Xinyu Kou
Show Abstract
Portable laser roughometer
Author(s): Shihua Wang; Jun Wu
Show Abstract
Calibration errors in laser-scanning 3D-vision measurement using the space encoding method
Author(s): Xiaoyang Yu; Jian Zhang; Liying Wu; Qing Lin; Xifu Qiang
Show Abstract
Automated inspection of chip type using image analysis method
Author(s): Xianli Liu; Hong Teng; Fugang Yan; An Meng; Zhengjia Li
Show Abstract
Distortion compensation in large-FOV CCD optical measurement system
Author(s): Yun Zhang; Rensheng Xiong
Show Abstract
Exploiting potentialities of linear CCD arrays in real-time dynamic measurement
Author(s): Changgui Li; Jinghai Liu; Youna Lin; Zhiyong Sun
Show Abstract
Application of CCD camera to test radar-angle tracking performance
Author(s): Yusheng Wang; Zhiyun Wang; Qingshan Han; Limin Liu
Show Abstract
Real-time error compensation of coordinate measurement system using combined gratings
Author(s): Wenjun Tang; Yukun Zhang; Minmo Duan; Lihua Li; Zhongyan Fang
Show Abstract
Measuring the space direction of a laser beam by means of linear-array CCD
Author(s): Bingqi Liu; XueJu Shen; Fu Wang; Wengang Hu
Show Abstract
LED automatic grader
Author(s): Shangzhong Jin
Show Abstract
Vibration measurements using CCD
Author(s): Qingyou Wang; Liu He; Qing Guo; Wei Li
Show Abstract
Measuring instantaneous planar motion of rigid body with a linear CCD
Author(s): Kaiming Li; Qingyou Wang; Wei Li; Shaoyong Zhang
Show Abstract
Test of the time and space domain in three-dimensional image
Author(s): Zuoming Huang; Qiushi Cong
Show Abstract
Computer vision application for weld defect detection and evaluation
Author(s): Yue Liu; Xiaohong Li; Dahai Ren; Shenghua Ye; Bengang Wang; Jie Sun
Show Abstract
Analysis of CCD output signal in velocity measurement system
Author(s): Yongqi Fu
Show Abstract
Range finding precision analysis of long-distance high-precision laser range finder
Author(s): BaoYing Liu
Show Abstract
Tool-damage analysis based on imaging
Author(s): Xianli Liu; Bo Chen; Xiaoyang Yu; An Meng; Zhengjia Li
Show Abstract
Technology of speed measurement by CCD
Author(s): Xiaoman Wang; Lu Song; Bo Xu; Zhengxun Song
Show Abstract
Extracting multiple lines from the Hough domain
Author(s): Linsen Chen; Yang Shen; Jianfong Xie
Show Abstract
Theoretical model for IR imaging of buried object sites
Author(s): Jianqi Zhang; Xiaoping Fang; Weidong Yang; Xiaopeng Shao; Changchun Zhu
Show Abstract
Design of a measurement and control system of partial environmental illuminance
Author(s): Yuefeng Wang; Yanxiong Niu; Xiaowei Guo; Fang Zuo; Wei Dong; Hong Xu
Show Abstract
Measurement of two-dimensional vector velocity using spatial filtering technique
Author(s): Ping Li; Baomin Ma; Bingrong Zhang; Xinmei Qu
Show Abstract
Laser-scanner-based self-localization for autonomous mobile robots using neural network
Author(s): Dongbing Gu; Zhengxun Song
Show Abstract
Quantitative detection of subsurface defects by pulse-heating infrared thermography
Author(s): Mingcheng Zong; Tieying Ding; Shuwen Xue; Huijun Tang; Theo H. van der Meer
Show Abstract
Using digital spatial phase-shifting technique to gain quasi-hologram
Author(s): Shaoming Zhu; Xiang Peng; Zonghua Zhang; Xiaotang Hu
Show Abstract
Near-field optical imaging properties by passive and active fiber probes
Author(s): Guoping Zhang; Hai Ming; Ming Bai; Xiaogang Chen; Yunxia Wu; Jiangping Xie
Show Abstract
New intelligent target for laser shooting practice
Author(s): Bingming Dai; HongYan Ren; Bing Zhou
Show Abstract
Simple and easy automation test and measurement method of large-size optical glass homogeneity
Author(s): Wenku Yang; Yujing Yang; Tao Yang; Wenrong Deng
Show Abstract
Development of infrared nondestructive testing system with laser scanning automatic heat loading
Author(s): Fengming Bai; Weina Liu; Li Ma; Ling Chen; Qianli Ma
Show Abstract
Automeasurement system of belt transmission parameters
Author(s): Zhanguo Li; Xiaoman Wang
Show Abstract
Surveying converter lining erosion state based on laser measurement technique
Author(s): Hongsheng Li; Tielin Shi; Shuzi Yang
Show Abstract
Detecting laser-range-finding signals in surveying converter lining based on wavelet transform
Author(s): Hongsheng Li; Xiaofei Yang; Tielin Shi; Shuzi Yang
Show Abstract
Optoelectronic technology for detecting flaws on internal surface of cylinder
Author(s): Ying Che; Yuzhi Shen; Hong Ma
Show Abstract
Development of high-precision system for measuring rotational inertia of bullet
Author(s): Ying Che; Zhanguo Li; Hong Ma; Jun Yiang
Show Abstract
New method of measuring photoelastic properties of optical materials by using laser heterodyne interferometry
Author(s): Ge Kou; ChunKan Tao; Wanrong Gao; Luguo Hao; Xuan Min Yang; Ting Li
Show Abstract
Digital optical profiler with automatic reference phase calibration
Author(s): Chunlong Wei; Mingyi Chen; Zhijiang Wang
Show Abstract
Robust phase-unwrapping algorithm for flat measurement in phase-stepping interferometry
Author(s): Chunlong Wei; Mingyi Chen; Weidong Hou; Hongwei Guo; Zhijiang Wang
Show Abstract
Characteristics of laser scanning for bar code recognition
Author(s): Shuqun Shen; Yuchao Shen; Rong Fan; Dahsiung Hsu
Show Abstract
Measurement and accuracy analysis of refractive index using a specular reflectivity close to the total internal reflection
Author(s): Hui Li; Zukang Lu; Shusen Xie; Lei Lin
Show Abstract
New method of two-color calibration and one-color measurement for real-time inspection of temperature field
Author(s): Hua Zhang; Jiluan Pan; Huiqin Wang
Show Abstract
Intelligent measuring equipment for the width of fibers
Author(s): Jinxiang Chen; Benkang Chang; Yunsheng Qian; Yuanyuan Huang; Feng Yi; Ming Zhang
Show Abstract
Picosecond optical sampling method to measure S-parameter of microwave monolithic integrated circuit
Author(s): Fuyun Lu; Shuzhong Yuan; Jiaqi Pan; Qi Gai; Yuanchao Zhao; Qingguo He
Show Abstract
Fault signal detection with autocorrelation method
Author(s): Xuexian Yang; Qin-Yan Zhang; Yueqiu Han
Show Abstract
Stress-induced birefringence and extinction ratio
Author(s): Gaoping Li; Zhaojing Yang; Chunli Lu; Xunzhang Liu; Shiming Xiang
Show Abstract
Optical measurement method of necking process in the material tensile test
Author(s): Lizhong Zhang; Xueping Song; Guohua Cao; Zhenglin Yu
Show Abstract
Infrared detection technique based on multicorrelation of frequency and time
Author(s): Guohua Gu; Qian Chen; Lianfa Bai; Baomin Zhang
Show Abstract
New kind of spectral analysis instrument for measuring time-resolved spectrum of single-pulse light
Author(s): Jingguo Yang; Cangli Yang; Yuanqian Ha; Xiaobo Chen; Lihong Jin; Hua Tan; Shaolou Hu; Xiang Wang; Qixian Peng
Show Abstract
Constraint of Laplace transform method used in the reconstruction of axisymmetric field
Author(s): Donglou Wu; Anzhi He; Wei Yao
Show Abstract
Apparatus for highly accurate measurement of transmittance and reflectance of large-sized optical components
Author(s): Yongming Hu; Zhe Chen; Yanbiao Liao; Shengli Chang; Zhou Meng; Zhe Han
Show Abstract
Design of weak-signal detection filters
Author(s): Yang Cao; Fang Li; YongChang Lin; Yonglin Gu
Show Abstract
Mine dust optical measurement method
Author(s): Bin He; Jidong Chen; Xiaoyan Tian; Song Qiao
Show Abstract
Photoelectric detection system in equipment for recognition and sorting of bills
Author(s): Jihong Liao; Baozhi Yin; Wenwei Lao; Hua Xie M.D.
Show Abstract
Effective approach for detecting bands of EBSP with Hough transform
Author(s): Linsen Chen; David P. Casasent
Show Abstract
Experimental method for underwater acoustic field detection from water surface using laser probe
Author(s): Chenbo Zhou; Kaihua Liu; Junqing He; Jinzuo Sun; Rongxi Jiang; Guihua Chui; Rongfu Li; Taihui Yun; Jinlin He; Guoming Shang; Zhouxi Tian
Show Abstract
Application of SPD to fast spectral color measurement
Author(s): Haisong Xu
Show Abstract
Multifunctional photoelectric detection and measurement system
Author(s): Weina Liu; Fengming Bai; Tiejun Zhao; Ling Chen; Yanhong Li
Show Abstract
Measuring the thermography of friction-welding process
Author(s): JiaoBo Gao; Jing Li; Yue-you Feng
Show Abstract
Wedge-ring wavelet detector
Author(s): Wenyi Feng; Yingbai Yan; Guofan Jin; Gaogui Huang; Minxian Wu
Show Abstract
New Monte Carlo method of backscattered lidar signals
Author(s): Zhufeng Du; Yimin Lu; Tiexia Huang
Show Abstract
Optical method for measuring electric current
Author(s): Junliang Zhao; Rongfeng Guan; Yilu Wang
Show Abstract
Technological research on an application of neural network in character recognition
Author(s): Ping Li; Xiaofeng Mu
Show Abstract
Spectroellipsometric study of optical and electrical properties of buried CoSi2 layers in silicon produced by MEVVA implantation
Author(s): Wensheng Guo; Saipeng Wong; Ziqing Zhu
Show Abstract
Spectroellipsometric study of diamondlike carbon films
Author(s): Wensheng Guo; Saipeng Wong; Ziqing Zhu
Show Abstract
Spectroellipsometric study of SiC/Si heterostructures produced by MEVVA implantation
Author(s): Wensheng Guo; Ziqing Zhu; Saipeng Wong
Show Abstract
Processing of infrared thermography images in pulsed-heating infrared thermography nondestructive testing
Author(s): Huijun Tang; Tieying Ding; Shuwen Xue; Mingcheng Zong
Show Abstract

© SPIE. Terms of Use
Back to Top
PREMIUM CONTENT
Sign in to read the full article
Create a free SPIE account to get access to
premium articles and original research